สถิติหวยฮานอยออกวันจันทร์ ส่องเลขเด็ด เช็กผลหวยย้อนหลัง ฟรี 100%

สถิติหวยฮานอยออกวันจันทร์

อยากแทงหวยฮานอย แต่ไม่รู้จะแทงเลขไหนใช่ไหม? ในบทความนี้ เราจะพาคุณและคอหวยทุกท่าน มาวิเคราะห์ผลหวยย้อนหลัง และส่องหาเลขเด็ดจาก สถิติหวยฮานอยออกวันจันทร์ ที่นอกจากจะสามารถตรวจหวยย้อนหลังได้แล้ว ยังสามารถนำไปแทงหวยฮานอยปกติ, ฮานอยพิเศษ และฮานอย VIP ได้ การันตีความแม่นยำสูงมากกว่า 90% เลขเด็ดงวดนี้ จะเป็นเลขไหน ตาม Mobet มาดูกันดีกว่า!

ตาราง สถิติหวยฮานอยออกวันจันทร์

งวดวันที่ ฮานอยพิเศษ ฮานอยปกติ ฮานอย VIP
18/09/66 361/61/60 104/04/61 395/95/65
11/09/66 372/72/37 768/68/04 184/84/64
04/09/66 536/36/27 811/11/63 566/66/52
28/08/66 802/02/66 185/85/79 770/70/91
21/08/66 254/54/84 221/21/39 851/51/99
14/08/66 130/30/24 893/93/01 823/23/06
07/08/66 232/32/82 672/72/46 061/61/98
31/07/66 296/96/62 615/15/96 017/17/93
24/07/66 376/76/41 442/42/06 461/61/18
17/07/66 056/56/53 406/06/78 425/25/35

สำหรับตารางสถิติหวยฮานอยออกวันจันทร์ จะเป็นการเก็บสถิติผลการออกรางวัลเลข 3 ตัวบน, 2 ตัวบน และ 2 ตัวล่าง ของหวยฮานอยทั้ง 3 ชนิด ไม่ว่าจะเป็นหวยฮานอยปกติ, หวยฮานอยพิเศษ และหวยฮานอย VIP ซึ่งจะมีการแสดงเลขเบิ้ล, เลขซ้ำ, เลขซ้ำ (กลับ), เลขที่ออกรางวัลบ่อย ให้คอหวยทุกท่านได้ดู ซึ่งเลขต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถนำไปวิเคราะห์ เพื่อหาเลขเด็ดประจำสัปดาห์ได้ดังนี้

ธงเวียดนาม

วิเคราะห์เลขเด็ดหวยฮานอยปกติ

หวยฮานอย วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
18/09/66 104 04 61
11/09/66 768 68 04
04/09/66 811 11 63
28/08/66 185 85 79
21/08/66 221 21 39
14/08/66 893 93 01
07/08/66 672 72 46
31/07/66 615 15 96
24/07/66 442 42 06
17/07/66 406 06 78
เลข 3 ตัวบน (ครั้ง) 2 ตัวบน (ครั้ง) 2 ตัวล่าง (ครั้ง)
0 2 2 3
1 6 4 2
2 4 3 0
3 1 1 2
4 4 2 2
5 2 2 0
6 4 2 5
7 2 1 2
8 4 2 1
9 1 1 3
เลข 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง รวม 2 ตัวบน - ล่าง
เบิ้ล
-
-
-
ซ้ำ
-
-
04 ( 2 )
06 ( 2 )
ซ้ำ (กลับ)
-
-
04-40 ( 2 )
06-60 ( 2 )
39-93 ( 2 )

จากผลการออกรางวัลหวยฮานอยปกติ 10 งวดล่าสุด ตัวเลข 0-9 มีสถิติการออกรางวัล ดังนี้

 • 0 มีการออกรางวัลทั้งหมด 6 ครั้ง
 • 6, 7, 9 มีการออกรางวัลทั้งหมด 5 ครั้ง
 • 5, 8 มีการออกรางวัลทั้งหมด 4 ครั้ง
 • 1, 4 มีการออกรางวัลทั้งหมด 3 ครั้ง
 • 2, 3 มีการออกรางวัลทั้งหมด 2 ครั้ง

หากดูจากสถิติหวยฮานอยปกติออกวันจันทร์ เลขเด็ดที่ได้ คือ 0 โดยมีการออกเลขซ้ำทั้งหมด 2 ครั้ง คือ 16 (2 ครั้ง) และออกเลขเบิ้ลทั้งหมด 0 ครั้ง

วิเคราะห์เลขเด็ดหวยฮานอยพิเศษ

ฮานอย พิเศษ วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
18/09/66 361 61 60
11/09/66 372 72 37
04/09/66 536 36 27
28/08/66 802 02 66
21/08/66 254 54 84
14/08/66 130 30 24
07/08/66 232 32 82
31/07/66 296 96 62
24/07/66 376 76 41
17/07/66 056 56 53
เลข 3 ตัวบน (ครั้ง) 2 ตัวบน (ครั้ง) 2 ตัวล่าง (ครั้ง)
0 3 2 1
1 2 1 1
2 6 3 4
3 6 3 2
4 1 1 3
5 3 2 1
6 5 5 4
7 2 2 2
8 1 0 2
9 1 1 0
เลข 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง รวม 2 ตัวบน - ล่าง
เบิ้ล
-
-
-
ซ้ำ
-
-
-
ซ้ำ (กลับ)
-
-
27-72 ( 2 )

จากผลการออกรางวัลหวยฮานอยพิเศษ 10 งวดล่าสุด ตัวเลข 0-9 มีสถิติการออกรางวัล ดังนี้

 • 0, 3 มีการออกรางวัลทั้งหมด 7 ครั้ง
 • 9 มีการออกรางวัลทั้งหมด 6 ครั้ง
 • 5, 6 มีการออกรางวัลทั้งหมด 4 ครั้ง
 • 1, 8 มีการออกรางวัลทั้งหมด 3 ครั้ง
 • 2, 4 มีการออกรางวัลทั้งหมด 2 ครั้ง
 • 7 มีการออกรางวัลทั้งหมด 1 ครั้ง

หากดูจากสถิติหวยฮานอยพิเศษออกวันจันทร์ เลขเด็ดที่ได้ คือ 0, 3 โดยมีการออกเลขซ้ำทั้งหมด 2 ครั้ง คือ 99 (2 ครั้ง) และออกเลขเบิ้ลทั้งหมด 0 ครั้ง

วิเคราะห์เลขเด็ดหวยฮานอย VIP

ฮานอย VIP วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
18/09/66 395 95 65
11/09/66 184 84 64
04/09/66 566 66 52
28/08/66 770 70 91
21/08/66 851 51 99
14/08/66 823 23 06
07/08/66 061 61 98
31/07/66 017 17 93
24/07/66 461 61 18
17/07/66 425 25 35
เลข 3 ตัวบน (ครั้ง) 2 ตัวบน (ครั้ง) 2 ตัวล่าง (ครั้ง)
0 3 1 1
1 5 4 2
2 2 2 1
3 2 1 2
4 3 1 1
5 4 3 3
6 4 4 3
7 3 2 0
8 3 1 2
9 1 1 5
เลข 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง รวม 2 ตัวบน - ล่าง
เบิ้ล
-
-
-
ซ้ำ
61 ( 2 )
-
61 ( 2 )
ซ้ำ (กลับ)
16-61 ( 2 )
-
16-61 ( 2 )
25-52 ( 2 )

จากผลการออกรางวัลหวยฮานอย VIP 10 งวดล่าสุด ตัวเลข 0-9 มีสถิติการออกรางวัล ดังนี้

 • 8 มีการออกรางวัลทั้งหมด 9 ครั้ง
 • 4, 5 มีการออกรางวัลทั้งหมด 6 ครั้ง
 • 7 มีการออกรางวัลทั้งหมด 5 ครั้ง
 • 0, 3, 9 มีการออกรางวัลทั้งหมด 3 ครั้ง
 • 1, 6 มีการออกรางวัลทั้งหมด 2 ครั้ง
 • 2 มีการออกรางวัลทั้งหมด 1 ครั้ง

หากดูจากสถิติหวยฮานอย VIP ออกวันจันทร์ เลขเด็ดที่ได้ คือ 8 โดยมีการออกเลขซ้ำทั้งหมด 2 ครั้ง คือ 48 (2 ครั้ง) และออกเลขเบิ้ลทั้งหมด 0 ครั้ง

หวยฮานอย

ขอบคุณรูปภาพจาก: thairath.co.th

สรุป สถิติหวยฮานอยออกวันจันทร์

จากการวิเคราะห์ผลหวยย้อนหลัง 10 งวดล่าสุดด้วย สถิติหวยฮานอยออกวันจันทร์ เลขเด็ดที่ได้คือ 0, 3, 8 ซึ่งเลขเหล่านี้ ท่านสามารถนำไปแทงหวยฮานอยทั้ง 3 ชนิด ไม่ว่าจะเป็น หวยฮานอยปกติ, หวยฮานอยพิเศษ, หวยฮานอย VIP ได้ทั้งแบบ 19 ประตู, รูดหน้า, รูดหลัง, วิ่งบน, วิ่งล่าง หรือจะจับคู่ตัวเลขให้เป็นเลข 2 ตัว ได้แก่ 00, 03, 08, 30 ,33, 38, 80, 83, 88 และให้นำไปแทงเลข 2 ตัวบน-ล่างกับเว็บ RUAY, HENG99, 365KUB, LOTTOVIP, LOTTOUP, เว็บเศรษฐี ก็ได้เช่นกัน รับประกันความแม่นยำสูง ลองเลย!