ฤกษ์ดี 2565 งานแต่ง ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ เช็คได้แล้วที่นี่

ฤกษ์ดี 2565

เรื่องฤกษ์ เรื่องยาม คนไทยให้ความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ จะทำงานมงคล หรือทำการงานอะไรสักอย่างต้องมานั่งนับวันเวลาหาฤกษ์ดีเป็นมงคล หาก ” ฤกษ์ยังไม่งาม ยามยังไม่ดี ” ก็ต้องเป็นอันต้องพับเก็บเอาไว้ เพราะเชื่อว่าอาจจะทำให้เกดิเหตุร้ายกับเจ้าของงาน หรือทำให้งานนั้นมีแต่อุปสรรค ปัญหามากมาย สำหรับปีนี้ ฤกษ์ดี 2565 มีวันไหนบ้างนั้น ลองไปดูพร้มกับ Mobet กันเลย

การกำหนด ฤกษ์ยามดี สำคัญอย่างไร

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 กล่าวเอาไว้ว่า การกำหนดว่าวันเวลาใดดี วันเวลาใดร้าย สำหรับกระทำการมงคลต่าง ๆ เรียกว่าเป็น การหาฤกษ์ยามของแต่ละปีตามกาลโยค ประกอบด้วยวันธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ

ส่วนคำว่า ” ฤกษ์ ” หมายถึง การมองดู การพิจารณาเวลาและจังหวะที่เหมาะ ในการประกอบการงานที่เป็นมงคล ทั้งในแง่ของการเตรียมงาน และฤกษ์ยามที่เป็นมงคล และเหตุที่ต้องมีการกำหนดฤกษ์งามยามดี นอกจากจะเพื่อให้สามารถเตรียมงานให้ลุลล่วงไปได้ดวยดีแล้ว ย้งถือเป็นสิริมงคลกับเจ้าของงานอีกด้วย

ปฏิทินฤกษ์ จัดงานมงคล ปี 2565

มาดูกันว่าในปี 2565 ซึ่งตรงกับนักษัตร “ปีขาล” ตลอดทั้งปีมีฤกษ์มงคลในการจัดงานขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการใหม่ งานแต่งงาน งานบวช และฤกษ์ดีออกรถคันใหม่วันไหนบ้าง ดังนี้

ฤกษ์ดี 2565 ขึ้นบ้านใหม่

จัดงานขึ้บ้านใหม่
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมกราคม 2565 : 13 16 1 23 27 30
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 : 1 3 10 11 15 18 27 28
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมีนาคม 2565 : 13 14 17 31
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนเมษายน 2565 : 1 4 24
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนพฤษภาคม 2565 : 13 17 24 28
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนมิถุนายน 2565 : 1 10 16 24 28 29
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกรกฎาคม 2565 : 2 8 13 16 24 25 27 29 30
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนสิงหาคม 2565 : 15 23
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนกันยายน 2565 : 6 7 10 14 19 21 24
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนตุลาคม 2565 : 4 5 15 16 26 31
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนพฤศจิกายน 2565 : 9 18 21
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนธันวาคม 2565 : 5 6 9 21

ฤกษ์ดี 2565 เปิดกิจการ ร้านค้า

เปิดร้านใหม่
 • ฤกษ์เปิดกิจการเดือนมกราคม 2565 : 20
 • ฤกษ์เปิดกิจการเดือนกุมภาพันธ์ 2565 : 2
 • ฤกษ์เปิดกิจการเดือนมีนาคม 2565 : 19
 • ฤกษ์เปิดกิจการเดือนเมษายน 2565 : 7
 • ฤกษ์เปิดกิจการเดือนพฤษภาคม 2565 : 25
 • ฤกษ์เปิดกิจการเดือนมิถุนายน 2565 : 16
 • ฤกษ์เปิดกิจการเดือนกรกฎาคม 2565 : 14
 • ฤกษ์เปิดกิจการเดือนสิงหาคม 2565 : 22
 • ฤกษ์เปิดกิจการเดือนกันยายน 2565 : 25
 • ฤกษ์เปิดกิจการเดือนตุลาคม 2565 : 2
 • ฤกษ์เปิดกิจการเดือนพฤศจิกายน 2565 : 9
 • ฤกษ์เปิดกิจการเดือนธันวาคม 2565 : 19

ฤกษ์ดี 2565 แต่งงาน

แต่งงาน
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนมกราคม 2565 : 2 9 12 15 21 25 27 31
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนกุมภาพันธ์ 2565 : 8 11 14 20 24 26
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนมีนาคม 2565 : 2 9 12 15 21 25 27 31
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนเมษายน 2565 : 8 11 14 20 24 26 30
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนพฤษภาคม 2565 : 7 10 13 19 23 25 29
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนมิถุนายน 2565 : 6 9 12 18 22 24 28
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนกรกฎาคม 256 : 5 8 11 17 21 23 27
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนสิงหาคม 2565 : 4 7 10 16 22 26
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนกันยายน 2565 : 2 5 8 14 16 20 21
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนตุลาคม 2565 : 2 5 8 14 18 20 24 31
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนพฤศจิกายน 2565 : 3 6 12 16 18 22 30
 • ฤกษ์แต่งงานเดือนธันวาคม 2565 : 3 6 12 16 18 22 29

ฤกษ์บวช 2565

บวชนาค
 • ฤกษ์บวชเดือนมกราคม 2565 : 1 9 10 19
 • ฤกษ์บวชเดือนกุมภาพันธ์ 2565 : 16
 • ฤกษ์บวชเดือนมีนาคม 2565 : 5 23 24
 • ฤกษ์บวชเดือนเมษายน 2565 : 20 28 29
 • ฤกษ์บวชเดือนพฤษภาคม 2565 : 8 26 
 • ฤกษ์บวชเดือนมิถุนายน 2565 : 4 5 23
 • ฤกษ์บวชเดือนกรกฎาคม 2565 : 2 20 29 30
 • ฤกษ์บวชเดือนสิงหาคม 2565 : 16 25
 • ฤกษ์บวชเดือนกันยายน 2565 : 4 21 22
 • ฤกษ์บวชเดือนตุลาคม 2565 : 1 10 28 29
 • ฤกษ์บวชเดือนพฤศจิกายน 2565 : 6
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เดือนธันวาคม 2565 : 5 6 9 21

ฤกษ์ดี ออกรถใหม่ 2565

รถจิ๋ว
 • ฤกษ์ออกรถเดือนมกราคม 2565 : 1 2 7 9 10 13 14 16 17 21 23 24 27 28 30 31
 • ฤกษ์ออกรถเดือนกุมภาพันธ์ 2565 : 1 3 6 8 10 13 15 17 20 22 24 27
 • ฤกษ์ออกรถเดือนมีนาคม 2565 : 1 7 8 14 17 18 21 28
 • ฤกษ์ออกรถเดือนเมษายน 2565 : 1 2 4 5 8 9 11 16 18 22 23 25 29 30
 • ฤกษ์ออกรถเดือนพฤษภาคม 2565 : 6 7 8 11 14 15 18 20 21 22 25 27 28 29
 • ฤกษ์ออกรถเดือนมิถุนายน 2565 : 1 8 10 15 16 17 22 23 24 29
 • ฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม 2565 : 2 4 6 9 11 16 18 20 23 25 27 29 31
 • ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคม 2565 : 1 3 5 7 8 10 12 14 15 17 19 21 22 24 27 28 29
 • ฤกษ์ออกรถเดือนกันยายน 2565 : 3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 30
 • ฤกษ์ออกรถเดือนตุลาคม 2565 : 2 3 5 6 7 9 10 12 14 16 17 19 21 23 30
 • ฤกษ์ออกรถเดือนพฤศจิกายน 2565 : 6 13 20 23 25 27 28 30
 • ฤกษ์ออกรถเดือนธันวาคม 2565 : 2 4 7 9 11 14 16 18 19 21 25
ความเชื่อ “ปีชง” มีต้นกำเนิดมาจากที่ไหน

ปีชง เป็นความเชื่อโหราศาสตร์จีน โดยคำว่า “ชง” เป็นคำภาษาจีนที่หมายถึง “ปะทะ” หรือนักษัตรที่เป็นศัตรูกันเกิดการปะทะกัน ชาวจีนจะใช้ความเชื่อนี้ในการกำหนดการทำกิจการต่าง ๆ

ปีชง 2565 มีนักษัตรไหนบ้าง

ในปี 2565 นักษัตรที่เป็นปีชงเต็มคือ ปีวอก หรือปีลิง ส่วนปีชงร่วม 2565 ได้แก่ ปีมะเส็ง ปีขาล และปีกุน ซึ่งคนที่เกิดในนักษัตรข้างต้นจะต้องไปทำพิธีแก้ชง เพื่อเสริมดวงชะตาให้พบเจอแต่สิ่งดี ๆ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง

แก้ปีชง 2565 ได้ที่ไหนบ้าง

ผู้ที่เป็นปีชงสามารถไปแก้ชงด้วยการฝากดวงชะตากับเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย วัดทิพยวารีวิหาร (วัดกัมโล่วยี่), วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) และวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)

สรุปส่งท้าย

การจัดงานมงคล หรือทำการสำคัญใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานแต่ง งานบวช เปิดร้านใหม่ ออกรถใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ ก็ล้วนเป็นวันสำคัญกับเจ้าของงาน ดังนั้นจะจัดงานทั้งทีอย่าลืมมาเช็ค ฤกษ์ดี 2565 เอาไว้ เพราะวันดีช่วยเสริมดวงโชคลาภด้านการงาน และการเงินให้ทุกท่านมีโชค ถูกหวยออนไลน์ทั้งเว็บ tode และเว็บเศรษฐี มีโชคมีชัย ชีวิตพบแต่สิ่งดี ๆ เฮงไปตลอดทั้งปี

บทความที่เกี่ยวข้อง